Questions

Har du noen tips til utdanning? Jeg trenger en jobb som gir meg sykt status. Faren min gikk konk da Glitnir og Kaupthing gikk dunken for litt siden. Dessverre har jeg alltid regnet med å arve nok til å leve fett, så karakterene er ikke så gode… Hilsen Mann 22, Bergen

Utdanning er viktig for menn – ikke like viktig for kvinner. Pappa har bra utdannelse fra USA, men mamma har ikke noe utdannelse, og det funker phett. En feil mange på min alder gjør når de skal velge yrke, er å bli lærer eller sykepleier eller andre lavstatusyrker. Velger man sånne yrker, er man garantert et liv i arbeiderklassen, og det er det ingen som ønsker. Blir man lærer eller sykepleier, kommer man aldri i media, og man har ikke noen viktig jobb. Hvis du virkelig vil bli til noe, bør du velge å bli administrende direktør, godseier, investor, høyesterettsadvocat eller andre phete yrker. Dette er jobber for overklassen, og alle fra arbeiderklassen beundrer mennesker som har sånne jobber. Det er ikke så viktig å få gode karakterer når man har et bra nettverk gjennom pappa. Så mitt tips til deg er å bruke din fars nettverk, og få en phet jobb gjennom det.

Kommenter her:

%d bloggers like this: